Κλιπ στήριξης

Single Bracket

Single Bracket

CODEDIMENSIONPACKING

0940908001

Φ2050

0940908002

Φ25

25

0940908003

Φ3220

0940908004

Φ40

10