Κλιπς άγκιστρα

Για μεταλλικό πλέγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1992161810

Φ16