Στεγανοποιητικό νήμα “SOLICORD”

Στεγανοποιητικό νήμα για μεταλλικά και πλαστικά σπειρώματα

Κωδικός

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

06885

150 m.

06886

50 m.