Καμπύλη όδευσης σωλήνα

Καμπύλη όδευσης σωλήνα

Καμπύλη όδευσης 90° για την καθοδήγηση του σωλήνα

Κωδικός ΔιάστασηΣυσκευασία

0892100003

16mm

1

0892100004

20mm

1