Εφαρμογές
SΜονοσωλήνιο Σύστημα Θέρμανσης

Σε αυτό το σύστημα υπάρχει μια κεντρική στήλη (ζεύγος σωλήνων προσαγωγής - επιστροφής). Ένας για την παροχή και ένας για την επιστροφή του νερού. Μέσω του κεντρικού άξονα το νερό μεταφέρεται από το λεβητοστάσιο στο χώρο θέρμανσης, όπου θερμαίνει τα καλοριφέρ και επιστρέφει στο λεβητοστάσιο, ώστε να θερμανθεί ξανά και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία.
> Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα: RETIFLEX-NOXY,FLEXITHERM-NOXY, OCTATHERM-NOXY και AL-PERT-SOL.


LΑκτινικό Σύστημα Θέρμανσης

Αυτό το σύστημα είναι παρόμοιο με το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης και με το σύστημα θέρμανσης διπλού σωλήνα, ωστόσο ονομάζεται ακτινικό, επειδή τα καλοριφέρ συνδέονται με την κεντρική μονάδα κυκλικά. Όπως και στο μονοσωλήνιο σύστημα, υπάρχει ένας κεντρικός άξονας με συλλέκτες διανομής νερού σε κάθε όροφο. Η βασική διαφορά είναι πως το κάθε κύκλωμα προμηθεύει μόνο ένα καλοριφέρ.
Σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα: RETIFLEX-NOXY,FLEXITHERM-NOXY, OCTATHERM-NOXY και AL-PERT-SOL.


DΣύστημα Θέρμανσης "Ομπρέλα"

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται σε κτήρια στα οποία δεν προϋπάρχει εγκατάσταση θέρμανσης. Οι σωλήνες είναι εμφανείς κατά μήκος του τοίχου, ακριβώς κάτω από τη συμβολή του, με την οροφή.
Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σύστημα είναι: AL-PERT-SOL σε ευθύγραμμους σωλήνες.


SΕνδοδαπέδια Θέρμανση

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης, στο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, οι σωλήνες μεταφοράς νερού δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των καλοριφέρ αλλά μετατρέπουν και το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα. Οι σωλήνες αυτού του συστήματος έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης στο δάπεδο, και επικαλύπτονται με μπετό ειδικής σύνθεσης.
Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα είναι :RETIFLEX-NOXY,FLEXITHERM-NOXY, OCTATHERM-NOXY ,AL-PERT-SOL και NOXY-AL.


SΣυμβατικό Σύστημα Ύδρευσης

Σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν συλλέκτες για την διανομή του ζεστού και κρύου νερού. Δύο σωλήνες είναι εγκατεστημένοι περιμετρικά του μπάνιου και μεταφέρουν μέσω διακλαδώσεων το ζεστό και το κρύο νερό σε οποιονδήποτε υδραυλικό υποδοχέα.
Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα είναι: RETIFLEX, FLEXITHERM, OCTATHERM , AL-PERT-SOL και SOLISAN.


GΓεωθερμία

Η γεωθερμική ενέργεια αποθηκεύεται κάτω από το έδαφος σε μορφή θερμότητας. Η γεωθερμία βασίζεται στο γεγονός ότι η θερμοκρασία του υπεδάφους παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Η γεωθερμική ενέργεια είναι ανανεώσιμη, ανεξάντλητη, παρέχεται δωρεάν από τη φύση και είναι φιλική προς το περιβάλλον.
Εξαρτώμενοι από την πίεση λειτουργίας, οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: AQUAFLEX (PE80 or PE100).