Περισσότερα για Εύκαμπτο Σωλήνα Σπιράλ


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός Διάσταση Συσκευασία Περιγραφή
Λευκό Μαύρο
- 1490575080 Ö57/50 10m Γκρι εύκαμπτο σπιράλ από PVC σωλήνα για έξοδο
στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης
- 1490403280 Ö40/32 20m Γκρι εύκαμπτο σπιράλ από PVC για υδατοπαγίδα εισόδου
1490373210 - Ö37/32 10m Λευκό εύκαμπτο σπιράλ από PVC σωλήνα
για τύπο παγίδας νιπτήρες νερού S.