Θέρμανση


ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣε αυτό το σύστημα υπάρχει μια κεντρική στήλη (ζεύγος σωλήνων προσαγωγής – επιστροφής). Ένας για την παροχή και ένας για την επιστροφή του νερού. Μέσω του κεντρικού άξονα το νερό μεταφέρεται από το λεβητοστάσιο στο χώρο θέρμανσης, όπου θερμαίνει τα καλοριφέρ και επιστρέφει στο λεβητοστάσιο, ώστε να θερμανθεί ξανά και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία.

Το χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι η αλληλουχία των συνδέσεων των καλοριφέρ  σε κυκλώματα των 2-4 θερμαντικών αγωγών.Με αυτόν τον τρόπο, ο σωλήνας που ξεκινά στο συλλέκτη εισόδου έχοντας φθάσει το πρώτο θερμαντικό σώμα του κυκλώματος στέλνει την ποσότητα νερού προς το ψυγείο μέσω της βαλβίδας, και το rest- μετά την ανάμιξη με το
επιστροφή του radiator- κατευθύνεται μέσω της παράκαμψης της βαλβίδας στην επόμενη καλοριφέρ του κυκλώματος. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι το τελευταίο καλοριφέρ του κυκλώματος.Μετά το νερό επιστρέφει στην συλλέκτη επιστροφής και από εκεί διαμέσου της κεντρικής στήλης πηγαίνει στο λεβητοστάσιο.
Μια ιδιαιτερότητα αυτού του συστήματος είναι πως τα καλοριφέρ δεν έχουν την ίδια θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία του νερού μειώνεται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο καλοριφέρ. Γι ‘αυτό είναι απαραίτητο να αυξηθεί η επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων (αντίστροφα από τη σειρά τους).

Το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως τη δυνατότητα της αυτονομίας (ανά όροφο, διαμέρισμα, περιοχή) , τη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, την οικονομία των υλικών (κυρίως των σωλήνων), αλλά και τον καλύτερο έλεγχο της εγκατάστασης.
Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα: RETIFLEX-NOXY, FLEXITHERM-NOXY, OCTATHERM-NOXY και AL-PERT-SOL.

Με τη χρήση των προαναφερθέντων σωλήνων SOLICOR παίρνουμε όχι μόνο την μόνωση. Με αυτόν τον τρόπο το κύριο πλεονέκτημα τους σε σύγκριση με τους μεταλλικούς σωλήνες είναι η δυνατότητα μιας εύκολης αντικατάστασης του εσωτερικού σωλήνα νερού σε περίπτωση προβλήματος, χωρίς την ανάγκη της διάλυσης των δαπέδων και προκαλώντας δαπανηρές βλάβες στον τόπο εγκατάστασης.


ΑΚΤΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΑυτό το σύστημα είναι παρόμοιο με το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης και με το σύστημα θέρμανσης διπλού σωλήνα, ωστόσο ονομάζεται ακτινικό, επειδή τα καλοριφέρ συνδέονται με την κεντρική μονάδα κυκλικά. Όπως και στο μονοσωλήνιο σύστημα, υπάρχει ένας κεντρικός άξονας με συλλέκτες διανομής νερού σε κάθε όροφο. Η βασική διαφορά είναι πως το κάθε κύκλωμα προμηθεύει μόνο ένα καλοριφέρ.

Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό του νερού που αφήνει την είσοδο του συλλέκτη μπαίνει στο ψυγείο, θερμαίνεται και στη συνέχεια πηγαίνει πίσω στο συλλέκτη επιστροφής και από εκεί στο λεβητοστάσιο. Τα θερμαντικά σώματα σε αυτό το σύστημα έχουν θεωρητικά την ίδια θερμοκρασία, οπότε δεν παρατηρείται αύξηση στην επιφάνειά τους. Λόγω της ομαλής εσωτερικής επιφάνειας των πλαστικών σωλήνων το νερό στο εσωτερικό τους κινείται με διπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με τους σωλήνες χαλκού. Στις οριζόντιες γραμμές δεν απαιτείται κλίση.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι συνδυάζει την υψηλή ταχύτητα του νερού με τη σταθερή και υψηλή θερμοκρασία των καλοριφέρ. (Καμία αύξηση στην επιφάνεια της ακτινοβολίας – εξοικονόμηση σε θερμαντικά σώματα επιφάνειας 10-15% σε σύγκριση με το ενιαίο σωλήνα).

Το βασικό μειονέκτημα του συστήματος είναι ότι απαιτεί μεγάλο μήκος σωλήνων (60%-70% περισσότερο από το μονοσωλήνιο). Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης.
Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα:
RETIFLEX-NOXY, FLEXITHERM-NOXY, OCTATHERM-NOXY και AL-PERT-SOL.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ «ΟΜΠΡΕΛΑ»Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται σε κτήρια στα οποία δεν προϋπάρχει εγκατάσταση θέρμανσης. Οι σωλήνες είναι εμφανείς κατά μήκος του τοίχου, ακριβώς κάτω από τη συμβολή του, με την οροφή.
Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σύστημα είναι: AL-PERT-SOL σε ευθύγραμμους σωλήνες.