Θέρμανση Θερμοκηπίου


 

Λόγω της καλύτερης απόδοσης του GROUNDTHERM σε σχέση με τα συνήθη συστήματα, μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλότερη θερμοκρασία

προσαγωγής και ως εκ τούτου, μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα με τα σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως αντλίες θερμότητας, ηλιακούς συλλέκτες κ.λ.π.

Η κυκλοφορία του ζεστού νερού γίνεται μέσα στον θερμοσωλήνα Groundtherm, ο οποίος είναι δοκιμασμένος με επιτυχία στην θέρμανση.

Κατασκευάζεται από ειδικό πολυπροπυλένιο και είναι ανθεκτικός στη διάβρωση, στο όξινο περιβάλλον του εδάφους, στα λιπάσματα και στα φυτοφάρμακα.

Το προφίλ του μοιάζει με θερμαντικό σώμα Radiator και έχει περίπου διπλάσια απόδοση από τον συνήθη λείο σωλήνα πολυπροπυλενίου (διάγραμμα 1).

Διατίθεται σε ονομαστική διάμετρο των 25 mm για ονομαστική πίεση 1,5 Bar, συνοδευόμενος από πλήρη γκάμα εξαρτημάτων σύνδεσης (από το ίδιο υλικό).

 

 


 

Η ΣΩΛΗΝ Α.Ε. παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη  στον εγκαταστάτη μέσω του εξειδικευμένου τμήματος μελετών, από το οποίο εκπονείται και η μελέτη θέρμανσης του θερμοκηπίου. Βάσης αυτής προσδιορίζεται το μήκος του σωλήνα (συνολικό και ανά m2), οι αποστάσεις μεταξύ των σωλήνων των επιδαπέδιων κυκλωμάτων και τα λοιπά στοιχεία της εγκατάστασης.

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται τα παρακάτω δεδομένα:

– Η περιοχή, στην οποία θα κατασκευαστεί το θερμοκήπιο.

– Οι διαστάσεις του θερμοκηπίου.

– Το υλικό κάλυψης (φιλμ PE μονό ή διπλό, τζάμι, πολυκαρβονικές πλάκες κ.λ.π.).

– Τα φυτά καλλιέργειας.

– Οι γραμμές φύτευσης.


Παράδειγμα υπολογισμου

Θα τοποθετηθεί σύστημα θέρμανσης Groundtherm σε θερμοκήπιο, πάνω στο έδαφος ανάμεσα στις σειρές των φυτών και θα προσδιοριστούν οι διαστάσεις κατά τον τρόπο που ακολουθεί.

Δεδομένα

-Θερμοκήπιο 25×40=1000 m2, απαιτούμενου θερμικού φορτίου 200 W/m2, δηλαδή 1000×200=200000W.

-Θερμοκρασία προσαγωγής 500C και επιστροφής 450C δηλαδή μέση 47,50C (μέγιστη θερμοκρασιακή πτώση 50C).

-Επιθυμητή θερμοκρασία θερμοκηπίου 100C.

-Μήκος βρόγχου από σύνδεσμο προσαγωγής μέχρι σύνδεσμο επιστροφής 40×2=80 m.

Υπολογισμοί

α) Αποδιδόμενη θερμότητα ανά m σωλήνα

Μέση θερμοκρασία ζεστού νερού – Επιθυμητή θερμοκρασία θερμοκηπίου = διαφορά θερμοκρασίας νερού – αέρα θερμοκηπίου.

47,50C -100C =37,50C.

Από το διάγραμμα 1 προκύπτει απόδοση σωλήνα 50 W/m2.

β) Απαιτούμενος σωλήνας

Απαιτούμενη ενέργεια W/m2: απόδοση σωλήνα W/m = μήκος σωλήνα σε m/m2

200 W/m2: 50 W/m =4 m/m2.

Μήκος σωλήνα m/m2 x ολική επιφάνεια m2 = συνολικό μήκος σωλήνα m.

4 m/mx 1000 m2=4000 m.

γ) Μέση απόσταση σωλήνων

Ολική επιφάνεια/συνολικό μήκος

1000 m2 : 4000 m = 0,25 m.

δ) Ολικλή παροχή ανά ώρα

Απαιτούμενη ολική ενέργεια/(Δθmax x συντελεστή μετατροπής)

200000 W/50C x 1,163 = 34394 L/h.

ε) Απαιτούμενη παροχή σε κάθε βρόχο/h

Ολική παροχή  x μήκος βρόχου / συνολικό μήκος

34394 L/h x 80 m  / 4000 m = 688 L/h.

στ) Αναγκαίο μανομετρικό ύψος κυκλοφορητή

Απώλειες (από διάγραμμα 2) x μήκος βρόχου

50 mmWs/m x 80 m= 4000 mmWs = 0,4 Bar.