Φόρμα αναζήτησης
Close this search box.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

GROUNDTHERM

Σύστημα θερμοκηπίων

Η θέρμανση των θερμοκηπίων είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη επιτυχούς καλλιέργειας. Ορισμένα φυτά απαιτούν ζεστή θερμοκρασία όλο το χρόνο, επομένως είναι απαραίτητο να εξαλειφθεί οποιαδήποτε απώλεια θερμότητας και να εξασφαλιστεί σταθερότητα στη θερμοκρασία.

Το σύστημα θέρμανσης χρησιμοποιείται για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του θερμοκηπίου σε ανεκτά επίπεδα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή , γεγονός που συμβαίνει κατά τους χειμερινούς μήνες, ή όταν το περιβάλλον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των φυτών για θερμότητα. Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση του θερμοκηπίου ποικίλουν σύμφωνα με τις ανάγκες του παραγωγού, την τοποθεσία του θερμοκηπίου κτλ. Ωστόσο, κάθε σύστημα θέρμανσης πρέπει να πληροί κάποια χαρακτηριστικά, όπως :

Λόγω της καλύτερης απόδοσης του GROUNDTHERM σε σχέση με τα συνήθη συστήματα, μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής και ως εκ τούτου, μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα με τα σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως αντλίες θερμότητας, ηλιακούς συλλέκτες κ.λπ.. Η κυκλοφορία του ζεστού νερού γίνεται μέσα στον θερμοσωλήνα Groundtherm, ο οποίος είναι δοκιμασμένος με επιτυχία στην θέρμανση.

Κατασκευάζεται από ειδικό πολυπροπυλένιο και είναι ανθεκτικός στη διάβρωση, στο όξινο περιβάλλον του εδάφους, στα λιπάσματα και στα φυτοφάρμακα. Το προφίλ του μοιάζει με θερμαντικό σώμα Radiator και έχει περίπου διπλάσια απόδοση από τον συνήθη λείο σωλήνα πολυπροπυλενίου (διάγραμμα 1). Διατίθεται σε ονομαστική διάμετρο των 25 mm για ονομαστική πίεση 1,5 Bar, συνοδευόμενος από πλήρη γκάμα εξαρτημάτων σύνδεσης (από το ίδιο υλικό).

Μελέτη θέρμανσης θερμοκηπίου

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται τα παρακάτω δεδομένα:

Παράδειγμα υπολογισμού

θα τοποθετηθεί σύστημα θέρμανσης Groundtherm σε θερμοκήπιο, πάνω στο έδαφος ανάμεσα στις σειρές των φυτών και θα προσδιοριστούν οι διαστάσεις κατά τον τρόπο που ακολουθεί.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 2.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ m ΣΩΛΗΝΑ
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ m ΣΩΛΗΝΑ ΔΤ νερού – ΔΤ Επιθυμητής θερμοκρασίας θερμοκηπίου = 47,5°C -10°C =37,5°C. Από το διάγραμμα 1 προκύπτει απόδοση σωλήνα 50 W/m2.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Απαιτούμενη ενέργεια W/m2: απόδοση σωλήνα W/m =συνολικό μήκος σωλήνα σε m/m2 2.200 W/m2: 50 W/m =4,0 m/m2.
Μήκος σωλήνα m/m2 x ολική επιφάνεια m2 = συνολικό μήκος σωλήνα m. 4 m/m2 x 1000 m2=4000 m.
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Ολική επιφάνεια/συνολικό μήκος 1000 m2 : 4000 m = 0,25 m.
ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΩΡΑ
Απαιτούμενη ολική ενέργεια/ΔΤ συντελεστή μετατροπής) 200.000 W/5°C x 1,163 = 34.394 L/h.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΡΟΓΧΟ/h
Ολική παροχή x μήκος βρόχου /h συνολικό μήκος 34.394 lt/h x 80 m / 4000 m = 688 lt/h.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ (από διάγραμμα 2)
Για παροχή νερού 688lt/h, το διάγραμμα 2 δίνει απώλεια πίεσης 50mm WS/m, το οποίο σημαίνει ότι η συνολική απώλεια πίεσης/βρόγχο είναι 50 mmWs/m x 80 m= 4000 mmWs = 4mWs=0,4 Bar.
Μετάβαση στο περιεχόμενο