Φόρμα αναζήτησης
Close this search box.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ​

Το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης είναι ο οικονομικότερος τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας της κλασικής κεντρικής θέρμανσης σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανεξάρτητη ανά διαμέρισμα θέρμανση.

Στο μονοσωλήνιο σύστημα υπάρχει μία κεντρική στήλη (ζεύγος σωλήνων προσαγωγής -επιστροφής) που ξεκινά από το λεβητοστάσιο και με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω , τροφοδοτεί τον συλλέκτη προσαγωγής με ζεστό νερό από τον λέβητα και παραλαμβάνει από τον συλλέκτη επιστροφής νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας (ΔΤ=20°C),που έχει κάνει τη “διαδρομή” του στα θερμαντικά σώματα του σπιτιού, και το επιστρέφει στον λέβητα.

ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ​

Το μονοσωλήνιο σύστημα χαρακτηρίζεται από κυκλώματα-βρόγχους μέχρι 3-4 θερμαντικά σώματα το καθένα. Από τον συλλέκτη προσαγωγής ξεκινάει ένας σωλήνας με προορισμό το πρώτο σώμα. Εκεί, ο διακόπτης του πρώτου σώματος στέλνει μία ποσότητα του νερού στο σώμα (όπου περνώντας μέσα από τις πτυχώσεις του, αποδίδεται σε θερμότητα στο περιβάλλον). Την υπόλοιπη ποσότητα ζεστού νερού, αφού αναμειχθεί με το νερό επιστροφής του πρώτου σώματος, την κάνει bypass κατευθείαν στο επόμενο σώμα. Δηλαδή, οι 2 ποσότητες νερού, η μία με θερμοκρασία περίπου ίση με της κεντρικής στήλης και η άλλη μειωμένη εξαιτίας της διέλευσης μέσα από το πρώτο σώμα κατευθύνονται στο δεύτερο σώμα, όπου γίνεται ακριβώς η ίδια διαδικασία μέχρι και το τελευταίο σώμα του συγκεκριμένου κυκλώματος, από το οποίο επιστρέφει το νερό στον συλλέκτη επιστροφής. Όπως καταλαβαίνουμε στο μονοσωλήνιο σύστημα, τα σώματα είναι συνδεδεμένα σε σειρά. Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι τα σώματα που είναι δεύτερα, τρίτα και τελευταία στη σειρά σε ένα βρόγχο, πρέπει να προσαυξάνονται ως προς το μέγεθός τους για έχουν την επιθυμητή απόδοση ,καθώς το νερό που φτάνει σε αυτά είναι χαμηλότερης θερμοκρασίας

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης εκτός από τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα, επιτρέπει ακόμα με μικρό πρόσθετο κόστος και με την βοήθεια ηλεκτροκίνητης βάννας, θερμοστάτη χώρου και μετρητή, την ανεξαρτητοποίηση της θέρμανσης κάθε διαμερίσματος από κάθε άποψη (επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, χρόνου λειτουργίας, κατανάλωσης κ.λπ.)

Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα: RETIFLEX-NOXYFLEXITHERM-NOXYOCTATHERM-NOXY και AL-PERT-SOL.

ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ-ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στην τεχνική ορολογία των θερμάνσεων, ο όρος «δισωλήνιο σύστημα» παραπέμπει στην αρχιτεκτονική της σύνδεσης των τερματικών μονάδων απόδοσης θερμότητας στο δίκτυο διανομής και αντιστοιχεί σε ένα σύστημα όπου όλες οι τερματικές μονάδες συνδέονται άμεσα στους κεντρικούς κλάδους προσαγωγής-επιστροφής (παράλληλη σύνδεση).

Υπάρχει μια κεντρική στήλη με συλλέκτες διανομής νερού σε κάθε όροφο όπως το μονοσωληνιο με τη διαφορά ότι σε αυτό κάθε κύκλωμα τροφοδοτεί ένα μόνο σώμα. Δηλ. το νερό ξεκινώντας από τον συλλέκτη προσαγωγής εισάγεται όλο στο σώμα και αφού το θερμάνει, επιστρέφει στο συλλέκτη επιστροφής κι από εκεί στον λέβητα.
Τα σώματα σε αυτό το σύστημα έχουν την ίδια θερμοκρασία, έτσι δεν χρειάζονται προσαύξηση στο μέγεθός τους και βέβαια, επειδή οι χρησιμοποιούμενοι σωλήνες τροφοδοσίας έχουν ιδιαίτερα λεία εσωτερική επιφάνεια, δίνουν τη δυνατότητα στο νερό να κινηθεί σε διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη στους μεταλλικούς σωλήνες. Στις οριζόντιες διαδρομές δεν απαιτούνται κλίσεις.

ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ-ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι συνδυάζει την υψηλή ταχύτητα του νερού με τη σταθερή και υψηλή θερμοκρασία των καλοριφέρ. (Καμία αύξηση στην επιφάνεια της ακτινοβολίας – εξοικονόμηση σε θερμαντικά σώματα επιφάνειας 10-15% σε σύγκριση με το ενιαίο σωλήνα).

Το βασικό μειονέκτημα του συστήματος είναι ότι απαιτεί μεγάλο μήκος σωλήνων (60%-70% περισσότερο από το μονοσωλήνιο). Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης.
Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σύστημα:
RETIFLEX-NOXY, FLEXITHERM-NOXY, OCTATHERM-NOXY και AL-PERT-SOL.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ «ΟΜΠΡΕΛΑ»

Αρκετά συνήθης παραλλαγή δισωληνίου δικτύου είναι και αυτή που συναντάται συνήθως σε έτοιμα σπίτια που δεν έχει γίνει εγκατάσταση θέρμανσης. Οι σωληνώσεις είναι εμφανείς, κινούνται στους κατακόρυφους τοίχους, λίγο πιο κάτω από τη συμβολή τους με την οροφή.

Πρέπει να έχουν μια ελαφριά κλίση (περίπου 1%) είτε ανοδική, είτε καθοδική για να απεγκλωβίζουν τον αέρα των σωληνώσεων μέσω αυτόματων εξαεριστικών γραμμής. Μέσω των σωληνώσεων διανέμεται το ζεστό νερό στα σώματα όλων των χώρων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ «ΟΜΠΡΕΛΑ»

Οι σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σύστημα είναι: AL-PERT-SOL σε ευθύγραμμα τμήματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο