Πιστοποιητικά

Η εταιρία ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS (TÜV NORD) για συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001/2015. Όλες οι διαδικασίες από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στο πελάτη διέπονται από τους κανόνες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Επιπλέον, τα προϊόντα της ΣΩΛΗΝ κατέχουν πιστοποιητικά από ινστιτούτα ,διεθνούς αναγνώρισης και κύρους, των οποίων τις προδιαγραφές υπερκαλύπτουν.

SKZ γερμανικό πιστοποιητικό αντοχής των πλαστικών σωλήνων σε πίεση και θερμοκρασία νερού σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς κατά DIN16892/93, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN ISO 15875-5  και σύμφωνα με τις αμερικάνικες προδιαγραφές ASTM F1281-96.
To πιστοποιητικό αυτό συνοδεύει τους σωλήνες FLEXITHERM(Pb-1), RETIFLEX(PEX-b), OCTATHERM(PERT), SOLISAN(PPR) και AL-PERT-SOL

MPA-NRW γερμανικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης πλαστικών σωλήνων ,σύμφωνα με DIN4726,διαπερατότητας σε οξυγόνο και προστασίας τους με φραγμό οξυγόνου.
Το κατέχουν οι σωλήνες FLEXITHERM-NOXY, RETIFLEX-NOXY και OCTATHERM-NOXY.

WRAS βρετανικό πιστοποιητικό καταλληλόλητας πλαστικών σωλήνων για πόσιμο νερό σύμφωνα με BS 6920:2000. Συνοδεύει τους σωλήνες AL-PERT-SOL, AQUAFLEX(PE-80),  RETIFLEX(PEX-b) και FLEXITHERM-NOXY (5 στρώσεων).

Πιστοποιητικά Εταιρείας

ISO-9001-2015

ISO 9001:2015

Πιστοποιητικά Προϊόντων

Πιστοποιητικό skz λογότυπο

PEX-b

Σωλήνας δικτυωμένου

πολυαιθυλενίου

PE-RT

Σωλήνας πολυαιθυλενίου

αυξημένων θερμοκρασιών

PERT/AL/PERT

Πολυστρωματικός σωλήνας

με αλουμίνιο

Pb-1

Σωλήνας από το πολυμερές

πολυβουτυλένιο

PP-R 80

Σωλήνες πολυπροπυλενίου

RANDOM type 3

Πιστοποιητικά Προϊόντων

PEX-b

Σωλήνας δικτυωμένου

πολυαιθυλενίου

PERT/AL/PERT

Πολυστρωματικός σωλήνας

με αλουμίνιο

Pb-1

Σωλήνας από το πολυμερές

πολυβουτυλένιο

PE-80

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο

δεύτερης γενιάς PE 80

Πιστοποιητικά Προϊόντων

PEX-b

Σωλήνας δικτυωμένου

πολυαιθυλενίου

PE-RT

Σωλήνας πολυαιθυλενίου

αυξημένων θερμοκρασιών

Pb-1

Σωλήνας από το πολυμερές

πολυβουτυλένιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο