Φόρμα αναζήτησης
Close this search box.

Έλεγχος & Πιστοποίηση

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωταρχικό μας μέλημα και βασική μας δέσμευση είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας. Πέρα του εξελιγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξειδικευμένου προσωπικού που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων, η ΣΩΛΗΝ εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων της με καθημερινούς, τακτικούς εργαστηριακούς ελέγχους σε τυχαία δείγματα από κάθε παρτίδα παραγωγής, καθώς επίσης και σε κάθε νέα παραλαβή πρώτης ύλης.

Έλεγχος σε κάθε καινούργια παρτίδα πρώτης ύλης

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των σωλήνων μας είναι πιστοποιημένες από ανεξάρτητους φορείς ποιότητας (εργαστήρια) για την αντοχή τους στο χρόνο, την καταλληλότητα τους σε πόσιμο νερό και διαθέτουν όλες τις φυσικές, μηχανικές και χημικές ιδιότητες ανάλογα με τον τύπο σωλήνα που παράγουμε (PEX-b, PE-RT, Pb, HDPE, PP).

Έλεγχος του δείκτη ροής (MFI)

Μετά την παραλαβή των πρώτων υλών γίνεται έλεγχος του πιστοποιητικού του προμηθευτή μας για την καταλληλότητα της συγκεκριμένης παρτίδας του υλικού καθώς και έλεγχος του δείκτη ροής (MFI) (ISO 1133) και πυκνότητας (ISO 1183), ώστε να είναι εντός των προβλεπόμενων από τις προδιαγραφές ορίων.

Μέτρηση του βαθμού δικτύωσης

Η μέτρηση του βαθμού δικτύωσης για σωλήνες PEX-b γίνεται με την μέθοδο της διαλυτοποίησης σε ξυλένιο εν βρασμό υπολογίζοντας την μεταβολή στην μάζα του δείγματος σύμφωνα με το DIN 16892 και με την μέθοδο του Hot Set Test (IEC 540) όπου εφελκύουμε τα δείγματα κρεμώντας τα με κατάλληλο βάρος σε φούρνο σταθερής θερμοκρασίας, ενώ υπολογίζουμε την δικτύωση ανάλογα με την επιμήκυνση τους.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού του δικτύου και της θερμοκρασίας του

Έλεγχος της γραμμικής επαναφοράς

Ο έλεγχος της γραμμικής επαναφοράς του σωλήνα μετά από θερμική κατεργασία  γίνεται τοποθετώντας τα δείγματα πάνω σε ταλκ για να έχουν “ελεύθερη” κίνηση, τα τοποθετούμε στο φούρνο σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και συγκεκριμένο χρόνο ανάλογα με το υλικό του σωλήνα και αφού επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου,  υπολογίζουμε την μεταβολή της επιμήκυνσης τους.

Μικροσκοπικός έλεγχος ομογενοποίησης υλικού

Μικροσκοπικός έλεγχος ομογενοποίησης υλικού, όπου λαμβάνονται διάφορα δείγματα σωλήνα από κάθε παραγωγή και μετριέται σε μικροσκόπιο ο βαθμός ομογενοποίησης των πρώτων υλών.

Μέτρηση αντοχής στην περιβαλλοντική ρωγμάτωση του σωλήνα. (ESCR)

Η ικανότητα ενός πολυμερούς να αντιστέκεται σε αργή ανάπτυξη ρωγμών ή σε ρωγμές περιβαλλοντικής καταπόνησης είναι γνωστή ως ESCR. H μέτρηση γίνεται με επιταχυνόμενη διαδικασία σε κατάλληλο χημικό περιβάλλον και μας δίνει στοιχεία για την αντοχή των σωλήνων για όλο το χρόνο χρήσης τους.

Έλεγχος μηχανικών αντοχών με δοκιμές εφελκυσμού

Δοκιμές αντοχής σε εφελκυσμό και προσδιορισμός συντελεστή ελαστικότητας και επιμήκυνσης των σωλήνων PB (ISO 527-1), ενδείξεις της καλής ποιότητας παραγωγής και των μηχανικών αντοχών του συγκεκριμένου τύπου σωλήνα γίνεται πάντα κατά την έναρξη της παραγωγής και περιοδικά όταν απαιτείται.

Υδροστατικός έλεγχος

Υδροστατικός έλεγχος, όπου ελέγχεται η αντοχή του σωλήνα στην επίδραση εσωτερικής υδροστατικής πίεσης σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, πίεση και χρόνο για κάθε τύπο σωλήνα και διατομής.

Μέτρηση OIT (oxydation induction time)

Μέτρηση OIT (oxydation induction time), μία μέτρηση που επιτελείται και στην πρώτη ύλη, αλλά και στον παραγόμενο σωλήνα. Είναι μία επιταχυνόμενη διαδικασία θερμικής γήρανσης σε οξειδωτικό περιβάλλον που μας δίνει στοιχεία, τόσο για την σωστή σταθεροποίηση της πρώτης ύλης, όσο και την αντοχή στην οξείδωση στο χρόνο του τελικού προϊόντος.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής πραγματοποιούνται καθημερινά:

Οπτικός έλεγχος και έλεγχοι μέτρησης

Κατά την διάρκεια της παραγωγής γίνεται συνεχης οπτικός έλεγχος της επιφανείας του σωλήνα καθώς και έλεγχοι μέτρησης διαμέτρου, πάχους τοιχώματος, διαφορά πάχους και οβαλότητας του σωλήνα με μηχανικά μέσα καθώς και online με εξειδικευμένα ηλεκτρονικά μέσα .

Μέτρηση πάχους του φραγμού οξυγόνου

Μέτρηση πάχους του φραγμού οξυγόνου (φιλμ) και της κόλλας στους πολυστρωματικους σωλήνες με την βοήθεια του μικροσκοπίου και κατάλληλου ηλεκτρονικού προγράμματος.

Έλεγχοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Όλοι οι έλεγχοι που γίνονται στους σωλήνες μας είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε υλικού (DIN, ASTM, BS, AENOR. EN ISO) τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται σε μητρώα και ελέγχονται περιοδικά από ανεξάρτητους φορείς ποιότητας όπως SKZ, WRAS, ITS, ISO.

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

Όλες οι συσκευές ελέγχου και μέτρησης του εργαστηρίου μας είναι διακριβωμένες και πιστοποιημένες από ανεξάρτητο εργαστήριο διακριβώσεων (συχνότητα διακρίβωσης κάθε χρόνο) για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την ακρίβεια των μετρήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο