Περισσότερα για Solisan

Αξιοπιστία. Δεν παρουσιάζουν ηλεκτρόλυση και χάρη στα άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης (PP-R 80) παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε δίκτυα υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία.

Χαμηλή πτώση πίεσης. Επειδή η επιφάνειά τους είναι λεία δεν επιτρέπει την επικάθηση αλάτων και η αρχικά αμελητέα πτώση πίεσης παραμένει καθ'όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Δεν είναι τοξικοί (πιστοποιημένοι για χρήση σε πόσιμο νερό) και είναι φιλικά προσκείμενοι στο περιβάλλον (ανακυκλώσιμοι).

Θερμική και ακουστική μόνωση. Λόγω του υλικού από το οποίο παράγονται και του πάχους των σωλήνων, ελαχιστοποιείται η απώλεια θερμότητας και η πιθανότητα υγροποίησης, όταν χρησιμοποιείται σε δίκτυα ψύξης. Κατ'αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιείται το πάχος της μόνωσης που χρησιμοποιούμε.. Η δε ροή είναι αθόρυβη.

Συνδέονται με κολλητά εξαρτήματα, τα οποία εξασφαλίζουν αξιοπιστία στην στεγανότητα, ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση και κατά συνέπεια ποιότητα και οικονομία έργου.Συνοδεύονται από εγγύηση για δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας σε ζεστό και κρύο νερό.