Περισσότερα για Noxy-Al (PB or PE-RT Oxygen Barrier)

Έχει ιδιαίτερη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και είναι ιδιαίτερα εύκαμπτος. Συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2.000.000 CHF και από γερμανικό πιστοποιητικό SKZ για τις μηχανικές αντοχές τους .Διατίθενται σε στροφεία των 360m και η ΣΩΛΗΝ είναι μία εκ των δύο εταιρειών παγκοσμίως που τους παράγει.

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Noxy-Al (Pb or PE-RT Oxygen Barrier) –  Σχετικά Προϊόντα

NOXY-AL (PE-RT/AL OXYGEN BARRIER)

NOXY-AL (PB/AL OXYGEN BARRIER)